Odborná praxe

Odborná praxe (ZURb1112)

Ukončení praxe

Co znamená "dostatečné množství" publikovaných materiálů pro úspěšné ukončení odborné praxe?

"Dostatečné množství“ publikovaných kvalitních materiálů znamená, že student za celou praxi publikuje množství materiálů odpovídajících tříměsíční práci na plný úvazek (představte si, že se opravdu ucházíte o práci, v redakci vás přijmou na tříměsíční zkušební dobu a vy musíte pracovat a publikovat tak, aby vás za ty tři měsíce nepropustili – podobné to je i u žurnalistické praxe). Tip: zeptejte se v redakci, jaké množství materiálů obvykle publikuje běžný redaktor.

Přesně nelze množství specifikovat – jiné to je v okresním deníku, jiné v celostátním deníku, jiné v tištěném médiu, jiné v online médiu, jiné na sociálních sítích, v televizi, v rádiu... Záleží také na typu materiálů – jinou váhu má několikařádkové krátce, jinou třeba celostránkový rozhovor nebo reportáž. Kdyby například někdo odevzdal mnoho desítek samých jedňáků, měl by s úspěšným ukončením kurzu potíže, kdyby někdo odevzdal podobné množství půlstránkových a stránkových pracných materiálů (hlavně vícezdrojových), potíže by určitě neměl.

Velmi orientačně (opravdu velmi orientačně!) lze říct, že množství publikovaných materiálů všeho druhu v okresním deníku za celou praxi se obvykle pohybuje řádově mezi cca 100 až 160, v celostátním tištěném médiu je to nejméně více desítek, v televizi a v rádiu by se měl počet orientačně pohybovat v řádu desítek zejména samostatných reportáží, u nichž je student explicitně uveden jako autor, z menší části může být i jako spoluautor.

Velkou váhu při celkovém posuzování má kvalita materiálů – ta se do značné míry odvíjí od konkrétního média, v němž student publikuje, protože uveřejňovaný materiál prochází před publikováním běžným způsobem redakčního schvalování.

Značně vyšší váhu tedy logicky má například článek o důležitém tématu vycházející z více originálních zdrojů uveřejněný v celostátním kvalitativně vysoce hodnoceném médiu ve srovnání s článkem o okrajovém tématu v regionálním médiu, který vychází především z tiskové zprávy.

Tip: Opět platí – nejste-li si něčím jisti, kontaktujte vyučujícího kurzu Odborná praxe a vše s ním zkonzultujte.

Ještě jednou pro zdůraznění: Je třeba si opravdu uvědomit, že přesné počty článků a jejich rozsahy potřebné pro uznání v rámci kurzu Odborná praxe nelze stanovit, liší se to případ od případu.

Proto je praxe každého studenta posuzována opravdu individuálně a komplexně (navíc je to pro studenty i výhodné a vůči nim vstřícné, protože pokud by byl stanovený jednoznačný počet materiálů, znamenalo by to, že v případě, kdyby třeba někomu byť jediný materiál chyběl, nemohl by dostat zápočet).

Co je považováno za žurnalistické autorské materiály, potřebné pro ukončení praxe?

Žurnalistický autorský materiál je článek, TV reportáž nebo rozhlasový příspěvek, případně žurnalistický příspěvek na sociálních sítích, který musí splňovat tyto aspekty:

  • Je v něm explicitně uvedeno autorství konkrétního studenta; výjimečně lze po předchozím projednání s vyučujícím praxe autorství doložit potvrzením od redakčního garanta praxe).

  • Vychází zcela nebo alespoň částečně z primárních zdrojů (těch, které novinář sám osloví osobně, telefonicky, e-mailem, prostřednictvím videohovoru apod. Primárními zdroji jsou také tiskové zprávy nebo dokumenty, tedy informace přímo určené pro novináře, nebo různé oficiální dokumenty typu výroční zprávy konkrétní firmy.

  • Sekundární zdroje jsou například tiskové agentury, jiná média a mediální i ostatní servery a podobně. Když dá novinář materiál dohromady pouze na základě sekundárních zdrojů, tedy na základě informací, které z primárních zdrojů získal už někdo jiný, jde o kompilát (není to autorský text, novinář v podstatě vše jenom edituje, nepřidává vlastní informace z primárních zdrojů). Takové materiály by novinář neměl ani podepisovat svým jménem nebo zkratkou, měl by zůstat podpis toho, kdo materiál původně zpracoval, jinak jde v podstatě o krádež, přisvojení si cizích informací.

  • Kompiláty poměrně často využívají některé zpravodajské servery nebo se s nimi lze setkat kupříkladu v zahraničních rubrikách médií. Na takových místech pak může být splnění podmínek kurzu Odborná praxe problematické.

Jaká další redakční práce se do praxe započítává?

Mezi další práci, kterou je možné předložit jako výstup z praxe, patří například publikované neautorské materiály, i jiná práce na sociálních sítích než je publikování autorských žurnalistických materiálů apod. Tato práce musí být doložena jejím soupisem s uvedením obsahu, data a doby trvání. Soupis musí být podepsaný redakčním garantem praxe.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info