Prakticky zaměřené
závěrečné práce

Chcete propojit závěrečnou práci s praxí?

V tom případě můžete psát prakticky (produktově) zaměřenou práci, jejíž téma je velmi vhodné propojit s praxí absolvovanou při studiu, případně i s druhým studovaným oborem. Bakalářské a magisterské praktické práce se svým obsahem a zaměřením liší.

Jak na praktickou závěrečnou práci

Bakalářské práce

Prakticky zaměřené (produktové neboli tvůrčí) bakalářské práce

U bakalářských prací jde zejména o práce obsahující žurnalistické produkty různého typu (články, fotografie, televizní či rozhlasové příspěvky apod.) určené pro konkrétní cílová média. Vytvořené produkty jsou také velmi často v cílových médiích uveřejňovány, není to však podmínkou.

Jak postupovat, když chci propojit praxi s bakalářskou prací?
 • Nejprve je vhodné zvážit, co vše z firmy či instituce, v níž vykonáváte praxi, lze využít.
 • Na všem podstatném se domluvte vaším garantem praxe či vedoucím příslušného oddělení.
 • Pak oslovte potenciálního vedoucího své bakalářské práce z řad členů katedry, případně odborníků z praxe (pak by se měl k výběru vyjádřit i vedoucí katedry) a téma i další související aspekty zkonzultujte s ním.
 • Podle výsledků dohody ve firmě a na katedře pak můžete začít na své bakalářské práci pracovat.
Co by měla praktická bakalářská práce obsahovat?
 • Produktová bakalářská práce je postavena na praktické žurnalistické činnosti a hlavním cílem je především tvorba žurnalistických komunikátů zpravodajského a publicistického typu, buď jednotlivých, samostatných nebo v podobě uceleného souboru.

 • Praktická realizace ovšem tvoří jen jednu ze složek tohoto typu práce – přinejmenším stejný důraz jako na kvalitu produktu je kladen důraz i na kontext (kulturní, technologický, sociální atd.), do něhož je výstup zasazen.

 • V produktové bakalářské práci je nutné zabývat se rovněž cílovým médiem a publikem, pro které je produkt určen, a věnovat se rozboru použitého žánru ve vztahu k tématu práce a cílovému médiu.

 • Součástí je vždy také odborná autorská kritická reflexe příslušného produktu, tj. reflexe opírající se o znalost teoretických zdrojů.
Jakou podobu (formát) může práce mít?

Některé příklady formátů produktových bakalářských prací:

 • Tištěná/online média: soubor autorských žurnalistických produktů stejných nebo různých zpravodajských či publicistických žánrů nebo fotografií.
 • Rozhlas: soubor autorských zpravodajských nebo publicistických příspěvků stejných nebo různých žánrů.
 • Televize: soubor zpravodajských nebo publicistických příspěvků stejných nebo různých žánrů.
 • Web: webová aplikace (tematicky zaměřená prezentace).

Schválení tvůrčího výstupu/mediálního produktu jako přijatelného pro projekt bakalářské práce je v kompetenci vedoucího práce.

Jaká jsou obecná pravidla pro bakalářské práce?

Podrobná pravidla pro závěrečné bakalářské práce najdete na webu katedry. Kromě praktických produktových (tvůrčích) prací můžete psát také teoretické závěrečné práce.

Získej cenu Arnošta Heinricha za nejlepší tvůrčí bakalářskou práci

Cenu Arnošta Heinricha (novinář, redaktor a šéfredaktor Lidových novin, 26. 12. 1880 Praha – 3. 5. 1933 Brno) vyhlašuje každoročně Katedra mediálních studií a žurnalistiky ve spolupráci se Syndikátem novinářů České republiky. Studenti v ní mohou být oceněni za nejlepší tvůrčí (produktové) bakalářské práce.

Vítězové předešlých ročníků

Magisterské práce

Prakticky zaměřené (projektové) magisterské práce

Projektová magisterská diplomová práce je založená na komplexní přípravě vlastního mediálního projektu nebo formátu.

Jak postupovat, když chci propojit praxi s magisterskou prací?
 • Propojení stáže s přípravou magisterské diplomové práce tvorbu závěrečné práce značně usnadňuje.

  Jak postupovat?

  • Nejprve je vhodné zvážit, co vše z firmy či instituce, v níž budete vykonávat stáž, lze využít.

  • Pak vše zkonzultujte s vaším vedoucím diplomové práce.

  • Na všem podstatném se domluvte také vaším garantem stáže či vedoucím příslušného oddělení v instituci, kde budete na stáži.

  • Podle výsledků dohody ve firmě a na katedře pak můžete na své magisterské diplomové práci pracovat.
Příklady témat projektových magisterských prací

Typická témata projektových magisterských diplomových prací:

 • Inovativní formy distribuce zpravodajských obsahů: analýza aktuálních trendů v oblasti online distribuce.
 • Tvůrčí skupiny a producentská centra v ČT v letech 1993–2018: studie organizačních proměn vývoje obsahů.
 • „VyŘešeno“: projekt rozhlasového publicistického týdeníku zaměřeného na solution journalism.
 • Obsahová a personální transformace časopisu Atrium: Projekt komplexní revize fakultního periodika.
 • Audiovizuální solitéři: etnografická studie vybraných nezávislých produkčních skupin.
 • Důsledky evropské směrnice jednotného digitálního trhu pro obchodní a distribuční modely vybraných producentů audiovizuálních obsahů.
 • Televize mimo vysílání: analýza hybridních distribučních praxí českých vysílatelů.
 • Komparace programových strategií českých televizí v období Vánoc 2018.
 • VLM a transformace lokálních redakcí Deníků v letech 2015–2018.
Jaká jsou obecná pravidla pro magisterské práce?

Podrobná pravidla pro závěrečné magisterské diplomové práce najdete na webu katedry.

Kromě projektové práce můžete psát také analytickou nebo výzkumnou práci (v závislosti na vaší specializaci):

 • Specializace Mediální průmysly a produkce – možnost psát kromě projektové práce také analytickou práci založenou na sběru a analýze vlastních dat nebo na sekundární analýze dat už existujících.

  Specializace Mediální výzkum a analytika – možnost psát kromě projektové práce také výzkumnou práci založenou na sběru a analýze vlastních dat nebo na sekundární analýze dat existujících.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info