Zapojte se do vybraných médií

Studentská, fakultní a univerzitní média

Při studiu máte možnost podílet se na činnosti několika studentských a univerzitních (či fakultních) médií. Můžete v nich působit nezávisle na výuce, případně lze činnost v některých z nich propojit s výukou a získat tak kredity.

Kde můžete působit v rámci výuky?

Bakalářští studenti

  • Stisk: Ve Stisku budete publikovat v povinném kurzu Cvičné médium.
  • Radio R: Za novinářskou činnost v Radiu R můžete získat kredity v kurzu Dílna III: Radio R.
  • Studex.tv: Za novinářskou činnost v Studex.tv můžete získat kredity v kurzu Dílna IV: STUDEX TV.
  • Časopis Atrium, Magazín M: Za práci v časopisech v oblasti public relations můžete získat kredity v kurzu Dílna V: PR praxe.

Magisteřští studenti

  • Radio R, Studex.tv, Časopis Atrium, Magazin M, Stisk: Za aktivity ve vedení médií v roli editorů či producentů můžete získat kredity v nepovinném kurzu Editorské a produkční praktikum.

Kde můžete pracovat nezávisle na výuce?

Jako dobrovolník se můžete zapojit do všech výše uvedených médiích kromě cvičného média Stisk.