Bakalářské praxe

Studium na Katedře mediálních studií a žurnalistiky FSS MU je úzce propojeno s praxí.
Povinné praxe jsou součástí bakalářského (jednoobor a major) i magisterského studia, studenti mohou absolvovat také nepovinné (či povinně volitelné) stáže.

Povinné praxe

› Cvičné médium

V simulovaném redakčním prostředí získáte praktické znalosti a dovednosti z oboru. Novinářskou práci si vyzkoušíte v katederním cvičném médiu Stisk.

Více o praxi

› Odborná praxe

Tříměsíční praxe vám umožní využít znalosti z cvičných kurzů v reálných podmínkách. Rozhodněte se, jestli chcete praxi absolvovat v tištěných či online médiích, televizi nebo rozhlasu.

Více o praxi Aktuální termíny

Volitelné praxe

Vybrat si můžete z nepovinných stáží ve studentských médiích, která fungují na katedře, nebo si vyzkoušet práci na tiskových nebo PR odděleních vybraných firem v rámci PR praxe.

› Praxe v Radiu R

V Radiu R se budete moci podílet na již existujících pořadech, samostatně moderovat nebo připravovat kulturní či společenské akce tohoto média.

Více o praxi

› Praxe v Studex.tv

V kurzu si vyzkoušíte práci v redakci studentské televize Studex.tv. Díky praxi tak získáte zkušenosti s televizní žurnalistikou.

Více o praxi

› PR praxe

Praxe v rozsahu 96 hodin, při které si vyzkoušíte práci tiskového mluvčího či pracovníka PR oddělení ve zvolené firmě či instituci.

Více o praxi

Pohlídejte si prerekvizity
už od prvního semestru!

Nezapomeňte si včas zjistit, jaké předměty a jejich seminární skupiny musíte splnit před odbornou praxí!

Prerekvizity se liší podle toho, zda chcete jít na odbornou praxi do rádia, televize nebo do tisku či online.

Zobrazit přehled prerekvizit

Jak je to s praxemi v zahraničí?

Láká vás praxe mimo Českou republiku, ale nevíte, jak na to? Zahraniční povinné praxe katedra podporuje, odbornou praxi tedy můžete vykonávat kdekoliv na celém světě.

Chci praxi v zahraničí

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info