Analytická stáž

Povinná praxe pro specializaci Mediální výzkum a analytika

Analytická odborná praxe má formu stáže ve výzkumné agentuře nebo analytickém oddělení mediální organizace. Nabízí významnou možnost propojení předchozí teoretické výuky na katedře s prací v reálných podmínkách. Stáž logicky navazuje na strukturu specializačních přednášek a seminářů a je určena pouze pro studenty specializace Mediální výzkum a analytika.

K čemu je analytická stáž dobrá?

Získáte přímou zkušenost z oblasti neakademického výzkumu

Lépe porozumíte fungování neakademických výzkumných projektů

Zdokonalíte své schopnosti v oblasti týmové spolupráce

Zvýšíte svou konkurenceschopnost na pracovním trhu

Vše, co potřebujete o stáži vědět

Základní informace

Povinná specializační stáž trvá šest týdnů (tj. minimálně 240 hodin). V rámci praxe se budete věnovat produkční činnosti a podílet se na projektech a běžné rutinní práci poskytovatele praxe.

Podmínky ukončení
  • Předložení reportu z průběhu stáže
  • Aktivní účast na konzultacích
  • Předložení potvrzení o absolvování stáže
Jak propojit magisterskou práci s praxí

Propojením analytické stáže s přípravou magisterské diplomové práce si můžete tvorbu závěrečné práce značně usnadnit.

Jak postupovat?
  • Nejprve je vhodné zvážit, co vše z firmy či instituce, v níž vykonáváte stáž, lze využít.
  • Na všem podstatném se domluvte vaším garantem praxe či vedoucím příslušného oddělení.
  • Pak oslovte potenciálního vedoucího své magisterské diplomové práce z řad členů katedry, případně odborníků z praxe (pak by se měl k výběru vyjádřit i vedoucí katedry) a téma i další související aspekty zkonzultujte s ním.
  • Podle výsledků dohody ve firmě a na katedře pak můžete začít na své magisterské diplomové práci pracovat.
Jak by měla taková závěrečná práce vypadat?

Zjistěte více o praktických závěrečných pracích.

Praktické závěrečné práce

Jak je to s pojištěním
  • Za škody na zdraví a majetku v době praxe nenese odpovědnost Masarykova univerzita či Fakulta sociálních studií.
  • V případě zájmu o pojištění je nezbytné se pojistit individuálně, což si zajišťuje každý student sám. Pro případ poškození zdraví praktikanta je možné využít individuálního úrazového pojištění. Škody na majetku a zdraví druhých osob je možné pokrýt z pojištění odpovědnosti za škody způsobené v občanském životě, což je volitelné připojištění k pojištění domácnosti (vztahuje se na členy rodiny i mimo domácnost).

Garant předmětu

prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D
davs@mail.muni.cz