Analytická stáž

Povinná praxe pro specializaci Mediální výzkum a analytika

Analytická odborná praxe má formu stáže ve výzkumné agentuře nebo analytickém oddělení mediální organizace. Nabízí významnou možnost propojení předchozí teoretické výuky na katedře s prací v reálných podmínkách. Stáž logicky navazuje na strukturu specializačních přednášek a seminářů a je určena pouze pro studenty specializace Mediální výzkum a analytika.

K čemu je analytická stáž dobrá?

Získáte přímou zkušenost z oblasti neakademického výzkumu

Lépe porozumíte fungování neakademických výzkumných projektů

Zdokonalíte své schopnosti v oblasti týmové spolupráce

Zvýšíte svou konkurenceschopnost na pracovním trhu

Vše, co potřebujete o stáži vědět

Základní informace

Povinná specializační stáž trvá šest týdnů (tj. minimálně 240 hodin). V rámci praxe se budete věnovat produkční činnosti a podílet se na projektech a běžné rutinní práci poskytovatele praxe.

Podmínky ukončení
  • Předložení reportu z průběhu stáže
  • Aktivní účast na konzultacích
  • Předložení potvrzení o absolvování stáže
Jak propojit magisterskou práci se stáží

Propojení analytické stáže s přípravou magisterské diplomové práce tvorbu závěrečné práce značně usnadňuje.

Na druhé straně však povinná stáž nemusí být nutně explicitně provázaná s diplomovou prací.

Stáž by především měla odpovídat zamýšlenému profesnímu směřování konkrétního studenta/studentky a obohatit ho/ji o profesní zkušenosti, které přesahují hranici studia. Současně by měla umožnit vyzkoušet a uplatnit v praxi (výzkumné, analytické apod.) to, co se studující dosud naučili.

Zároveň ale platí: propojení stáže s tématem či s přípravou magisterské diplomové práce katedra doporučuje a bude k ní studenty směřovat. Praxe může tvorbu závěrečné práce skutečně značně usnadnit, protože vede k synergickému propojení obou klíčových studijních zkušeností.

Jak postupovat?

  • Nejprve je vhodné zvážit, co vše z firmy či instituce, v níž budete vykonávat stáž, lze využít.
  • Pak vše zkonzultujte s vaším vedoucím diplomové práce.
  • Na všem podstatném se domluvte také vaším garantem stáže či vedoucím příslušného oddělení v instituci, kde budete na stáži.
  • Podle výsledků dohody ve firmě a na katedře pak můžete na své magisterské diplomové práci pracovat.

Jak by měla taková závěrečná práce vypadat?

  • Zjistěte více o závěrečných pracích tohoto typu.

Praktické závěrečné práce

Jak je to s pojištěním
  • Za škody na zdraví a majetku v době praxe nenese odpovědnost Masarykova univerzita či Fakulta sociálních studií.
  • V případě zájmu o pojištění je nezbytné se pojistit individuálně, což si zajišťuje každý student sám. Pro případ poškození zdraví praktikanta je možné využít individuálního úrazového pojištění. Škody na majetku a zdraví druhých osob je možné pokrýt z pojištění odpovědnosti za škody způsobené v občanském životě, což je volitelné připojištění k pojištění domácnosti (vztahuje se na členy rodiny i mimo domácnost).

Garant předmětu

doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
jmacek@fss.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info