CENTRUM MEDIÁLNÍCH PRAXÍ

Informační portál pro studenty Katedry mediálních studií a žurnalistiky na FSS MU

BC praxe MGR praxe

Opatření proti koronaviru a odborná praxe

Vždy je třeba se řídit aktuálními opatřeními vlády, konkretizovanými na univerzitní úrovni rektorem, děkanem fakulty a na úrovni jednotlivých kurzů pak garanty kurzů.

Rozhodnutí rektora o zrušení kontaktní výuky se netýká studentských praxí, stáží, brigád apod. uskutečňovaných mimo univerzitu. Tyto případy se nepovažují za kontaktní výuku na MU a nevztahuje se na ně ani usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu. Praxe v redakcích tedy může dále pokračovat - pokud nebude ze strany redakce přerušena či ukončena a pokud při výkonu praxe budou dodržena všechna aktuálně platná vládní a jiná nařízení (včetně omezení volného pohybu).

Pokud redakce praxi nepřeruší nebo neukončí a někdo ze studentů bude sám chtít svou praxi omezit nebo ukončit, je to možné. V tom případě se na tom nejprve dohodne v redakci a pak informuje vyučujícího kurzu Odborná praxe. Stejně tak bude student informovat vyučujícího, pokud o ukončení studentské praxe rozhodne redakce.

Naplnění podmínek kurzu Odborná praxe bude posuzováno individuálně a vstřícně.

Základní aktuální informace o tom, co se ohledně koronaviru děje na univerzitě, najdete na webu Masarykovy univerzity a na webu fakulty sociálních studií. Současně sledujte své e-maily - právě na ně vám veškeré aktuální informace přicházejí v první řadě.

Na tomto odkazu najdete tipy pro novináře informující o nemoci COVID-19 od Global Investigative Journalism Network.

Letní a podzimní turnus odborné praxe 2020

1. Nepředpokládají se žádné plošné změny. Pokud vámi zvolená vhodná redakce přijímá na léto a podzim praktikanty, můžete se s nimi na praxi domlouvat.

2. Všechny stanovené termíny platí (s tím, že odůvodněné výjimky na žádost studentů jsou možné).

3. Předpokládejte, že úvodní setkání bude nahrazeno distanční formou - pravděpodobně to bude online konferenční (tedy hromadný) hovor pro všechny zájemce o letní a podzimní praxi. Termín úvodního setkání přitom zůstává stejný, 18. 5. od 10.00.

4. Konkrétní informace dostanou všichni studenti nejpozději do 30. 4. hromadným mailem tak, jak je plánováno.

Pracovní a vzdělávací příležitosti

Další nabídky

Odborná praxe očima studentů

MF Dnes, Brno a Jižní Morava

​i24NEWS, Izrael

Zobrazit další videa

Na praxi do zahraničí!

Láká vás praxe mimo Českou republiku, ale nevíte, jak na to?

Zahraniční povinné praxe katedra podporuje, odbornou praxi tedy můžete vykonávat kdekoliv na celém světě.

Zjistit více

„Odborná praxe studentům výrazně usnadňuje cestu k dalšímu pracovnímu uplatnění v oboru: Více než 70 procent studentů dostává přímo v době tříměsíční povinné praxe nabídku další spolupráce s redakcí, v níž praktikují.“

Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D, garant praxí

Tvorba webu byla financována z projektu Masarykova univerzita 4.0
reg.číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418