CENTRUM MEDIÁLNÍCH PRAXÍ

Informační portál pro studenty Katedry mediálních studií a žurnalistiky na FSS MU

BC praxe MGR praxe

Opatření proti koronaviru a odborná praxe

Vždy je třeba se řídit aktuálními opatřeními vlády, konkretizovanými na univerzitní úrovni rektorem, děkanem fakulty a na úrovni jednotlivých kurzů pak garanty kurzů.

Základní aktuální informace o tom, co se ohledně koronaviru děje na univerzitě, najdete na webu Masarykovy univerzity a na webu fakulty sociálních studií. Současně sledujte své e-maily - právě na ně vám veškeré aktuální informace přicházejí v první řadě.

Upozornění: V podzimním semestru (turnusu praxe) 2020 se průběžný i závěrečný seminář kurzu Odborná praxe koná online, přímo praxi v redakcích studenti vykonávají podle podmínek konkrétní redakce po domluvě s redakčním garantem praxe buď přímo v redakci a v terénu, nebo formou home office s možností práce v terénu, pokud to příslušná platná protiepidemiologická opatření státu a univerzity umožňují.

Pracovní a vzdělávací příležitosti

Další nabídky

Odborná praxe očima studentů

MF Dnes, Brno a Jižní Morava

​i24NEWS, Izrael

Zobrazit další videa

Na praxi do zahraničí!

Láká vás praxe mimo Českou republiku, ale nevíte, jak na to?

Zahraniční povinné praxe katedra podporuje, odbornou praxi tedy můžete vykonávat kdekoliv na celém světě.

Zjistit více

„Odborná praxe studentům výrazně usnadňuje cestu k dalšímu pracovnímu uplatnění v oboru: Více než 70 procent studentů dostává přímo v době tříměsíční povinné praxe nabídku další spolupráce s redakcí, v níž praktikují.“

Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D, garant praxí

Tvorba webu byla financována z projektu Masarykova univerzita 4.0
reg.číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418