Cvičné médium

Cvičné médium (ZURb1111)

Novinářskou práci si vyzkoušíte v simulovaném redakčním prostředí Stisku

Povinný kurz Cvičné médium umožňuje získání praktických znalostí oboru v katederním cvičném médiu Stisk online. Výstupem společné práce studentů je kompletní online médium (deník / rádio / televize /Sociální sítě). Znalosti a dovednosti nabyté v kurzu ve všech základních rolích (multimediální redaktor, editor, šéfredaktor) vám umožní na navazující odborné praxi velmi rychlé zapojení do žurnalistické práce v redakci a posléze profesionální práci na základních novinářských pozicích.

Vše, co potřebujete o praxi vědět

Při praxi budete vyrábět psané, audio či video příspěvky a minimálně jeden výrobní týden cvičného média si vyzkoušíte vedení skupiny nebo redakce (tedy práci editora či šéfredaktora). Pravidelně se budete setkávat na plánovacích a hodnotících poradách, jinak budete pracovat samostatně, jen pod supervizí lektorů.

Cvičné médium si můžete zapsat v podzimním i jarním semestru.

Prerekvizity předmětu

Abyste si mohli zapsat předmět Cvičné médium, musíte předtím úspěšně absolvovat tyto žurnalistické předměty:

ZURb1106 Zpravodajství
ZURb1108 Audiovizuální žurnalistika
ZURb1109 Etika a právo žurnalistiky

Výběr seminární skupiny

Vybrat si můžete ze tří typů seminárních skupin (online / TV / rádio). Seminární skupinu si zvolte podle zaměření odborné praxe, kterou pak budete chtít absolvovat.

 • Chci na povinnou odbornou praxi do tištěného nebo online média
  Zapište do seminární skupiny Cvičného média, která má v názvu Online.
  • Praxi v tištěném nebo online médiu mohou po předchozím schválení vyučujícím vykonávat i studenti, kteří absolvovali televizní nebo rozhlasovou skupinu.
  • Studenti, kteří absolvují seminární skupinu Online, mohou na praxi pouze do tištěných nebo online médií, případně na sociální sítě (nemohou tedy do rádia nebo do televize).

 • Chci na povinnou odbornou praxi do televize
  Zapište do seminární skupiny Cvičného média, která má v názvu TV.

 • Chci na povinnou odbornou praxi do rozhlasu
  Zapište do seminární skupiny Cvičného média, která má v názvu Radio.

 • Chci na povinnou odbornou praxi do žurnalistické redakce spravující sociální média
  Zapište do seminární skupiny Cvičného média, která má v názvu Online (při výběru mějte na paměti, že možnosti výběru redakce pro žurnalistickou praxi na sociálních sítích jsou omezenější, než v případě jiných typů médií).

Práce ve cvičném médiu

 • Pracovat budete v seminárních skupinách zaměřených na jednotlivé typy médií – online (včetně tištěných médií), televize, rozhlas.
 • Každá seminární skupina pracuje jako zpravodajská redakce příslušného typu média, vyrábí žurnalistické produkty od nápadu/tipu až po konečné umístění do cvičného internetového média nebo na sociální sítě. Všechny skupiny přitom spolupracují.
 • Cvičné médium funguje jako ucelený projekt mediální organizace. Pracovat budete samostatně (pouze pod vedením lektorů) v rámci multimediálního newsrooomu  tedy i v rozhlasovém a televizním studiu.
 • Zkusíte si nejenom práci redaktora, ale také vedení redakce (šéfredaktor, editor) a částečně také propagaci (která může být navázaná i na jiné kurzy).

Podmínky ukončení

 • Každý student musí vyrobit určený počet žurnalistických produktů v dostatečné kvalitě a minimálně jeden výrobní týden cvičného média pracovat jako člen vedení skupiny/redakce (editor či šéfredaktor).
 • Hodnotí se aktivita a kvalita vyhledávání vhodných témat na seminářích/poradách plus práce s informacemi a zdroji a výsledné zpracování produktu (článku, audio či video příspěvku).
 • Výsledná známka je udělená podle počtu celkově dosažených bodů.

Dodržování profesní etiky a práva

Na co si dát pozor

 • Jako online zpravodajský multimediální deník funguje Stisk (a jeho redaktoři) stejně jako kterékoliv jiné obdobné médium, řídí se žurnalistickými zásadami a pravidly, dodržuje profesní etiku a právo.
 • Zveřejnění všech materiálů ve cvičném médiu je trvalé, tvořte je tedy tak, abyste se za ně ani nyní ani v budoucnu nemuseli stydět. Jednou už zveřejněné materiály nebo jejich části tedy nelze mazat, podobně jako nelze mazat články z novin, které už vyšly nebo materiály ze zpravodajských serverů.
 • Každý redaktor osobně zodpovídá za to, že zdroje, které použije (ať už jde o vyjádření použité v psané formě, audio, video nebo jakýkoliv obrazový či jiný materiál) jsou s výše uvedeným pravidlem trvalosti zveřejnění srozuměny a nejsou tedy nyní ani v budoucnosti oprávněny požadovat smazání jakýchkoliv zveřejněných materiálů.
 • Případné porušení tohoto pravidla ze strany redaktora Stisku bude posuzováno jako velmi závažné porušení profesních i studijních pravidel, etiky a práva.

 

Pohlídejte si prerekvizity a správně zvolte seminární skupinu!

Pro zápis předmětu musíte mít splněné stanovené prerekvizity, které najdete v informacích k předmětu.

Zapište se do příslušné seminární skupiny Cvičného média podle toho, zda chcete jít následně na odbornou praxi do rádia, televize nebo tisku či onlinu.

Garant předmětu

Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D
curik@fss.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info