Prerekvizity odborné praxe podle vašeho zaměření

psaná / rozhlasová / televizní žurnalistika

Pohlídejte si prerekvizity a zvolte správnou seminární skupinu u Cvičného média

  • Před odbornou praxí je potřeba mít splněné předměty Publicistika (ZURb1107) a Cvičné médium (ZURb1111).
  • Abyste mohli absolvovat odbornou praxi ve vámi zvoleném typu média (psané / rozhlas / televize / redakční sociální sítě), je potřeba před tím absolvovat v rámci Cvičného média příslušnou seminární skupinu!
  • Praxi v tištěném nebo online médiu mohou po předchozím schválení vyučujícím vykonávat i studenti, kteří absolvovali "televizní" nebo "rozhlasovou" seminární skupinu, případně skupinu "sociální sítě".

Tyto prerekvizity jsou platné pro studenty, kteří začali své studium oboru v akad. roce 2019/20. Pro starší ročníky platí předchozí pravidla a návaznosti předmětů. Máte pochybnosti? Kontaktujte garanta praxí Mgr. Jaroslava Čuříka, Ph.D.

Zjistěte více o povinných praxích

Odborná praxe Cvičné médium

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info