Stáž pre študentov v redakcii Euractiv Slovensko

29. 9. 2022

Redakcia portálu Euractiv Slovensko hľadá posilu na pozíciu stážistu/stážistky. Stáž je platená (5 eur/h, max. 20 hodín týždenne).

Predpokladané ukončenie výberového konania: začiatok októbra 2022. (Prihlášky posielajte priebežne, najneskôr však do 5. októbra 2022 do 12:00.).

Začiatok stáže: polovica októbra 2022 (prípadne podľa dohody).

Prednosť dostanú záujemcovia/záujemkyne o dlhodobú stáž v trvaní minimálne 6 mesiacov (presné trvanie vecou dohody).

Miesto: Stáž prebieha za fyzickej prítomnosti v redakcii v Bratislave (Maróthyho 6) (minimálne dvakrát týždenne), vo výnimočnejších prípadoch čiastočne online (resp. podľa dohody).

Náplň práce:

 • Pomoc editorom s prekladmi z anglického jazyka (a naopak), rešeršami a prepismi. Časom priestor na tvorbu vlastných textov.
 • Práca s MS Office a WordPress.
 • Ad-hoc pomoc pri ďalších úlohách.

Výhody:

 • Zaujímavá práca v odbore, v príjemnom tíme, flexibilný pracovný čas.
 • Možnosť získať kontakty a široký prehľad v EÚ témach.
 • Potenciál stať sa súčasťou redakčného tímu aj do budúcnosti.

Požiadavky:

 • Študent/Študentka VŠ v odboroch politológia, medzinárodné vzťahy, žurnalistika, prekladateľstvo, prípadne v iných, príbuzných odboroch.
 • Výborné ovládanie slovenskej gramatiky a štylistiky a anglického jazyka.
 • Záujem o politiky EÚ a všeobecný prehľad.
 • Precíznosť a dôslednosť.
 • Prednosť dostane záujemca/záujemkyňa, ktorý/á ovláda prácu s textom (gramatika a štylistika v slovenskom jazyku) a má záujem v nej aj do budúcna pokračovať.

V prípade záujmu:
Pošlite prosím CV v slovenskom jazyku, stručný (pol A4) motivačný list v anglickom jazyku a príklad autorského slovenského textu (ak bol publikovaný aj s označením, kde vyšiel; prosíme tiež, aby ste neposielali texty, ktoré sú dlhšie ako 4 strany) na adresu bajla@euractiv.sk.

Informace najdete také zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info