PR junior pro program Nadace Partnerství Adapterra

18. 2. 2019

Hledáme: PR junior pro program Nadace Partnerství Adapterra, kde se potkávají projekty, které se zabývají snižováním dopadů klimatické změny ve městech, obcích i v naší krajině.

V tuto chvíli program sdržuje tyto hlavní projekty:

 • Adapterra Awards, nová soutěž, která hledá nejzajímavější realizované projekty, které naší zemi pomáhají přizpůsobit se změně klimatu.
 • Mezinárodní projekt LIFE Tree Check, který se zaměřuje na řešení problému tepelného ostrova ve městech.
 • Change the Power – (Em)Power to Change, jehož cílem je posílit kapacitu obcí k naplňování cílů udržitelného rozvoje v konzorciu 20 partnerů napříč 11 zeměmi.
 • Zelené oázy jsou grantový program Nadace Partnerství a společnosti MOL na obnovu urbánních prostorů skrze budování drobné zeleně a vodních děl.

Co oceníme:

 • Spolupráce na správě sociálních sítích, především Instagram a Twitter.
 • Dílčí copywriting: tvorba podkladů pro grafické materiály, články, newslettery, posty…
 • Jednoduchá správa webu (bez nutnosti znalosti HTML).
 • Spolupráce na kreativě: veřejné kampaně, příprava spotů, marketingové kampaně, eventy pro média.
 • Rešerše zdrojů a informací pro tvorbu webového obsahu a sociální sítě, vč. cizojazyčných.
 • Back office výpomoc.


Co z toho:

 • Odborné vedení a profesní rozvoj.
 • Přístup ke vzdělávacím programům (Udemy).
 • Kreativní, různorodá a odpovědná práce, žádné vaření kafe.
 • Rozšíření obzorů při prací s marketingovým a PR softwarem (Sales Force, Chimpforce, Mailchimp, Kentico, Monitora).
 • Kancelář v centru Brna v krásném prostředí Otevřené zahrady.
 • Dobrý zářez do CV: seriózní a etablovaný zaměstnavatel, potvrzení o praxi.
 • Možnost zvýhodněného vstupu na vinařské akce Nadace Partnerství.
 • Kredity.
 • Výhledově možnost stálého zaměstnání.

Přihlášky: Pošlete motivační dopis v rozsahu max 1 normostrany, kde shrnete vaši motivaci pro stáž, oblast(i) odborného zájmu, co byste se chtěli naučit a případné dosavadní zkušenosti (nejsou podmínkou, samozřejmě však výhodou). K dopisu připojte odkaz na vaši online prezentaci, pokud máte (osobní web, blog, LinkedIn aj…). Na místo dopisu můžete také natočit video v max. rozsahu 120 vteřin. Prosíme, neposílejte nám žádné CV.

Nástup možný od 1. 3. 2019

WWW.NADACEPARTNERSTVI.CZ
Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno
telefon: +420 515 903 111, fax: +420 515 903 110
e-mail: partnerstvi@nap.cz


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info