Píšete básně? Přihlaste se do literární soutěže

8. 12. 2021

Pokud tvoříte básně, je tato nabídka přímo pro vás. Přihlaste se do Literární ceny Vladimíra Vokolka 2021. Letošní ročník soutěže má uzávěrku 31. prosince 2021.

Soutěž se snaží popularizovat dílo děčínského básníka Vladimíra Vokolka (rodáka z Pardubic) a v neposlední řadě vytvářet kolbiště pro mladou tvorbu a připravovat tak nadějné autory k vydání prvních sbírek.

Kritéria soutěže v roce 2021:
1) Soutěž je zaměřena na poezii a je určena mladým lidem, kteří trvale žijí v ČR.
2) Soutěž se uskuteční ve třech věkových kategoriích:
a) autoři od 15 do 18 let včetně,
b) autoři od 19 do 24 let včetně,
c) autoři od 25 do 35 let včetně.
3) Soutěžní příspěvky zasílejte v maximálním rozsahu 10 textových stran ve třech vyhotoveních na adresu: Městská knihovna Děčín, ředitel Mgr. Ladislav Zoubek, K. Čapka 3, 405 02 Děčín I. Obálku označte značkou „LCVV 2021“.
4) Zaslané soutěžní příspěvky se nevracejí.
5) Své jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, školu nebo zaměstnání napište na
zvláštní papír, který samostatně vložte do obálky k zaslaným příspěvkům. Pro operativnější
komunikaci připojte číslo mobilního telefonu, případně email. Dále připište
souhlas se zařazením Vašich osobních údajů do databáze soutěžících a s případným
zveřejněním soutěžního textu. Bez těchto údajů nemohou být příspěvky zařazeny do
soutěže. Soutěž je anonymní, proto osobní údaje nepište na listy společně s vašimi příspěvky!
6) Soutěžící, který již 2x za sebou získal ocenění v minulých ročnících LCVV (1. – 3. místo)
nebude opětovně zařazen mezi vítěze.
7) Literární příspěvky zasílejte nejpozději do 31. prosince 2021. Rozhoduje razítko pošty
na obálce.
8) Členové poroty budou následně hodnotit tematickou i formální úroveň zaslaných příspěvků,
zaměří se zejména na styl textů a na jejich myšlenkovou naléhavost.
9) Výsledky literární soutěže budou vyhodnoceny pětičlennou porotou zcela anonymně.
Porota udělí v každé kategorii 3 ceny, případně i uznání poroty; vyhrazuje si též právo
ceny neudělit.
10) Všichni, kteří se zúčastní literární soutěže, budou na počátku roku 2022 pozváni na
slavnostní vyhlášení výsledků do děčínské knihovny, kde budou oceněné texty reprodukovány
a rovněž k této příležitosti bude tradičně vydán tištěný sborník nejlepších prací.

Bližší informace tel. 412 530 728, 412 530 976, www.dcknihovna.cz, e-mail: reditel@dcknihovna.cz.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info