Nominujte příspěvky do Česko-německé novinářské ceny

17. 5. 2023

Do 30. 6. 2023 lze podávat nebo nominovat příspěvky z posledních 12 měsíců do Česko-německé novinářské ceny. V kategoriích text, audio a multimédia (včetně televize) bude uděleno celkem osm cen novinářkám a novinářům, kteří svou prací probouzejí zájem o sousední zemi a do souvislostí zasazeným, diferencovaným a objektivním zpravodajstvím přispívají k lepšímu porozumění mezi Čechy a Němci.

Česko-německou novinářskou cenou oceňuje Česko-německý fond budoucnosti společně s novinářskými svazy obou zemí od roku 2016 novinářky a novináře, kteří nad rámec standardního zpravodajství veřejnosti přibližují události a lidi v sousední zemi. Předmětem příspěvků mohou být i rozličné aspekty česko-německých vztahů v mezinárodním kontextu.

Výše finanční odměny v každé kategorii činí 2000 eur.

Příspěvek do soutěže může přihlásit jeho autor, ale také redakce či třetí osoby. Do soutěže mohou být přihlášeny nejvýše dva příspěvky jednoho autora v každé kategorii. Mimořádné ocenění může být uděleno pouze na základě nominace třetí osobou.

Přihlášené příspěvky musí být poprvé publikovány v českojazyčném nebo německojazyčném médiu nebo na internetu v období mezi 1. červencem 2022 a 30. červnem 2023.

Všechny příspěvky mohou být podány nebo nominovány prostřednictvím online formuláře.

Podrobné informace najdete zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info