Grantový program Talent

28. 5. 2024

NFNZ společně se Syndikátem novinářů ČR otevřely grantový program Talent, jehož cílem je podpořit mladé novinářky a novináře v jejich profesním rozvoji.
Blíží se uzávěrka pro podávání přihlášek. Projektové žádosti je možné podávat nejpozději do neděle 2. června 2024. Celkově ve 2. kole programu rozdělíme 800 000 Kč.
Podmínky získání grantu a detailní informace najdete v tomto článku.
Žadatelé mohou získat finanční prostředky na projekty z těchto oblastí:
  • Stipendia při zahraničním studiu nebo stážích v relevantních zahraničních médiích;
  • Mentoringové programy pro novinářky*e;
  • Podpora účasti v novinářských kurzech a akademiích v českých redakcích;
  • Další studium v ČR/zahraničí či vzdělávací kurzy (jazykové, datové, právnické apod.) za účelem profesního rozvoje;
  • Účast v dalších projektech, které zlepšují profesní schopnosti novinářek*ů, a v důsledku zlepšují kvalitu novinářské práce;
  • Zlepšování pracovních podmínek novinářek*ů s cílem, aby talentovaní žurnalisté zůstávali v redakcích a neměnili obor (např. příspěvek na další profesní rozvoj začínajících novinářek*ů (elévů) v redakcích, příspěvek na zajištění hlídání potomka, nákup nezbytného vybavení pro práci novinářek*ů, včetně těch na volné noze apod.).
Žádost včetně všech požadovaných příloh stačí zaslat na e-mail info@nfnz.cz, do předmětu pak uvést „žádost o grant Talent 2024“.
Celková výše finanční podpory: 800 000 Kč
Maximální výše podpory pro 1 projekt / 1 žadatele: 100 000 Kč

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info